Informatieve websites

www.olijf.nl Olijf biedt steun en hulp aan (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten. Over het hele land zijn contactvrouwen (lotgenotes) telefonisch en per e-mail bereikbaar voor uw vragen en verhaal. Olijf organiseert regelmatig bijeenkomsten waar u ervaringen uit kunt wisselen.

www.rubyandrose.nl Kanker is een moeilijk onderwerp, maar juist de vrouwen die het overkomt kenmerken zich zo vaak door positiviteit en kracht. Dat wil Ruby & Rose uitstralen. Ruby & Rose zijn een beetje Ruby, een beetje Rose en een beetje jou. Een beetje je moeder, je dochter, je vriendin. Ruby & Rose zijn alle vrouwen. Of ze nu in de bloei van hun leven zijn of al iets ouder. Omdat alle vrouwen een gezond leven verdienen! Ruby & Rose, twee namen, twee doelgroepen, twee ziektes en de solidariteit onderling. Want alle vrouwen kunnen vrouwenkanker krijgen. Daarom zamelt Ruby & Rose geld in. Voor onderzoek maar ook voor leuke activiteiten en evenementen om samen met alle vrouwen het leven te vieren.

www.kankerpatient.nl Deze website is een uitgave van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) en bevat o.a. informatie over nieuwe behandelingen en besprekingen van wetenschappelijke informatie. Tevens kunt u op de site het meldpunt medicijnen vinden, waar u problemen kunt melden met vergoedingen van medicijnen tegen kanker.

www.chirurgenoperatie.nl Op deze website vindt u uitleg over chirurgische behandelingen met unieke operatie foto’s. In beheer van chirurgen uit het St. Anna-ziekenhuis te Geldrop.

www.kwfkankerbestrijding.nl Op deze website van de KWF kankerbestrijding vindt u alle mogelijke informatie over borstkanker en begeleidingsactiviteiten van borstkankerpatiënten. U kunt hier ook brochures aanvragen en u vindt meer informatie over beschikbare literatuur en websites.

www.oncoline.nl Voor meer informatie over actuele landelijke en regionale behandelrichtlijnen, zowel tumorgebonden als palliatieve, verpleegkundige en diëtistische richtlijnen. De landelijke richtlijn mammacarcinoom is herzien in september 2008.

www.ipso.nl Instellingen Psychosociale Oncologie. Landelijke koepel organisatie voor inloophuizen en therapeutische centra.

www.roche.nl Op deze website vindt u alle informatie over de geneesmiddelen van Roche in Nederland, waaronder ook informatie over de producten die worden toegepast bij eierstokkanker.