Eierstokkanker en uw werk

Sommige mensen herstellen snel en voorspoedig na een behandeling voor eierstokkanker. Helaas kan het lichamelijke en geestelijke herstel ook veel tijd en energie kosten. De verwerking begint vaak pas een paar maanden nadat de behandeling is afgelopen. Luister naar uw lichaam, respecteer uw grenzen en gun uzelf de tijd om te herstellen. Vermoeidheid kan uw herstel zelfs vertragen. Blijft u wel in contact met uw collega’s en met uw werkgever. Met uw bedrijfsarts kunt u bespreken hoe u weer aan het werk kunt gaan. Het kan ook raadzaam zijn te bekijken of u in aanmerking komt voor aangepast werk.

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, mag uw werkgever u in principe niet ontslaan. Daarna kan een ontslagvergunning aangevraagd worden. Er wordt dan gekeken of u inderdaad niet meer bij uw werkgever kunt werken en of uw werkgever genoeg heeft gedaan om passend werk voor u te vinden. In sommige gevallen kan uw werkgever u echter wel tijdens uw ziekte ontslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een reorganisatie of bij ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’. Uw werkgever kan uw contract dan bij een kantonrechter laten ontbinden.

Solliciteren na uw behandeling van eierstokkanker

Het is niet altijd makkelijk om na de behandeling weer aan het werk te gaan of om een nieuwe baan te vinden. Sommige (ex-)patiënten beginnen daarom een eigen bedrijf of gaan werken als freelancer. Solliciteert u naar een nieuwe baan, dan bent u in principe niet verplicht om te vertellen dat u eierstokkanker heeft (gehad), behalve als uw ziekte of behandeling het werk nadelig kan beïnvloeden. Doe niet geheimzinnig , maar leg uit wat u wel of niet kan. Moet u gekeurd worden, vraag uw behandelaar dan om de benodigde informatie te geven.

Met vragen of klachten over bijvoorbeeld werk, gezondheid, verzekeringen en medische keuringen kunt u terecht bij Welder, online vertrouwensbron voor vragen over ziekte en werk: www.wijzermetwelder.nl.