Verwerking van eierstokkanker

Veel mensen met kanker hebben, met name in het begin, vaak het gevoel dat alles hen overkomt en dat zij zelf geen enkele grip hebben op de situatie. In dat geval kan het helpen om actief te proberen weer meer grip op uw situatie te krijgen. Hier zijn verschillende manieren voor welke u hieronder kunt lezen.

Verzamelen van informatie

Over eierstokkanker is wel enige informatie te vinden, zoals op deze website of op de website van het netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker (www.olijf.nl). Informatie kan houvast geven, maar kan ook vragen oproepen of ongerust maken. Schrijf deze vragen of zorgen op en bespreek ze met uw arts of oncologieverpleegkundige.

Erover praten

Het kan een opluchting zijn te praten over uw gevoelens met uw partner, vrienden of lotgenoten. Een luisterend oor kan veel spanning wegnemen.

Erover schrijven

Wanneer u het moeilijk vindt om over uw gevoelens te praten, kan het bevrijdend zijn ze op te schrijven. Veel vrouwen houden een dagboek bij. Dit biedt vaak ook houvast omdat u het later nog eens kunt teruglezen, wat kan helpen bij de verwerking.

Uw tranen de vrije loop laten

Uw gevoelens kunnen zo overweldigend zijn dat het onmogelijk is ze onder woorden te brengen. Een stevige huilbui kan opluchten.

Zelf het heft in handen nemen

De behandeling van kanker kost veel tijd en energie. U kunt daardoor in de verleiding komen alles maar over u heen te laten komen. Een actieve houding helpt u echter om te gaan met negatieve gevoelens. Verdiep u in de behandelingsmethoden en beslis hierover samen met uw arts.

Goed voor uzelf zorgen

Door sommige behandelingen kan uw uiterlijk veranderen. Uw haar kan uitvallen, uw huid kan droog worden, u wordt bleker, dikker of juist magerder. Extra aandacht voor uw uiterlijk is geen overbodige luxe. Een goed verzorgd uiterlijk en leuke nieuwe kleding geeft immers vaak een beter gevoel. U mag uzelf in deze moeilijke periode best eens extra verwennen!

Afleiding zoeken

Probeer geregeld even te ontkomen aan het ziek zijn door iets te doen dat u leuk vindt. Lees een mooi boek, luister naar muziek, ga schilderen, maak een wandeling, ga fietsen, tuinieren of ga op vakantie als de behandeling dat toelaat. U kunt ook beginnen met een cursus die u altijd al wilde volgen. Indien uw gezondheid dit toelaat is het goed om te gaan sporten. Dit heeft behalve een gunstig effect op uw lichamelijke conditie ook een positief effect op uw stemming. Overleg met uw arts over het beste inspanningsniveau.

Professionele hulp zoeken

Wanneer u veel moeite heeft met de verwerking van eierstokkanker en wat er met u gebeurt, weinig steun ondervindt vanuit uw omgeving, of als u langer dan een paar weken erg somber bent, dan kunt u het beste professionele hulp zoeken. Uw arts of verpleegkundige kan u doorverwijzen naar een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.