Screening van eierstokkanker

Vroegtijdige opsporing van eierstokkanker zou ertoe kunnen leiden dat meer vrouwen langer blijven leven. De kosten van een screeningsprogramma moeten opwegen tegen de baten en moet vooral eierstokkanker met voldoende zekerheid kunnen aantonen. Helaas zijn er nog geen effectieve screeningsmethoden bekend die gevoelig en specifiek genoeg zijn om eierstokkanker in een vroeg stadium te kunnen vaststellen.

CA125-bepaling

Bij vrouwen met eierstokkanker is de bloedspiegel van CA125 meestal hoger dan bij vrouwen zonder eierstokkanker. Daarom wordt deze stof wel gezien als aanduiding voor eierstokkanker. De CA125-bepaling is echter niet gevoelig genoeg om in te zetten voor een screeningsprogramma.

BRCA-mutatie

Vrouwen met een erfelijke BRCA-mutatie (voor meer informatie, zie erfelijkheid) wordt aangeraden om zich regelmatig te laten screenen. Dit omdat zij een grotere kans hebben om eierstokkanker te krijgen. Meestal wordt bij hen een CA125-bepaling gedaan, in combinatie met een echoscopie. Vrouwen tussen de 25 en 40 jaar uit deze risicogroep wordt aangeraden zich elk jaar te laten screenen, ook al lopen de meningen hierover uiteen en laten studies tegenstrijdige resultaten zien. Het preventief verwijderen van de eierstokken is zinvol en wordt over het algemeen aanbevolen vanaf een leeftijd van 40 jaar.