Terugkeer van eierstokkanker

Ook al reageren vrouwen met eierstokkanker in de meeste gevallen goed op de behandeling, toch keert de kanker helaas vaak terug. Dit is vooral het geval bij vrouwen met kanker in stadium III/IV (lees hier meer informatie over stadia van eierstokkanker). Op welke manier deze vrouwen behandeld worden, hangt af van verschillende factoren.

Platinagevoeligheid van eierstokkanker

Welke behandeling gekozen wordt wanneer de kanker is teruggekeerd, hangt onder andere af van hoe gevoelig de teruggekeerde eierstokkanker is voor platinum. Platinum is een bestanddeel van één van de chemotherapiecomponenten. De mate van deze gevoeligheid wordt bepaald door de periode tussen het einde van de eerste behandeling en de terugkeer van de eierstokkanker.

Behandelingen bij teruggekeerde eierstokkanker

Chemotherapie

Vrouwen met een periode van meer dan een jaar tussen het einde van de eerste behandeling en de terugkeer van eierstokkanker, reageren goed op een herhaalde behandeling met een platinumbevattende combinatiechemotherapie.

Als er 6 tot 12 maanden zitten tussen het einde van de eerste behandeling en de nieuwe behandeling, wordt de patiënt als gedeeltelijk platinagevoelig beschouwd. Meestal wordt er dan ook gekozen voor een platinumbevattende combinatiechemotherapie.

Patiënten met een terugkeer van de kanker binnen 6 maanden zijn platinaresistent en ontvangen vaak een monotherapie anders dan platina (bijvoorbeeld gemcitabine, etoposide, doxorubicine, PLD, paclitaxel wekelijks of topotecan).

Chirurgie

Het opnieuw opereren bij terugkeer van eierstokkanker staat ter discussie en wordt overwogen als:

  • De patiënt na de eerste behandeling volledig genezen was, en
  • het ziektevrije interval langer dan 6 maanden was, en
  • de inschatting is dat de terugkerende kanker volledig verwijderd kan worden.

Radiotherapie

Bestraling oftewel radiotherapie heeft een beperkte rol bij de behandeling van eierstokkanker. In de palliatieve fase (als de ziekte niet meer te genezen is) kan bestraling wel een belangrijke rol spelen in het remmen van de ziekte en/of vermindering van klachten van de primaire tumor of uitzaaiingen.