Vormen van eierstokkanker

Er zijn verschillende soorten eierstokkanker. De meest voorkomende vormen zijn:

  • Epitheliale ovariumtumor
  • Gonodale stromaceltumor
  • Kiemceltumor
Bouw van het ovarium

De bouw van het ovarium en de voornaamste celtypen.

Epitheliale eierstokkanker

Epitheliale eierstokkanker ontstaat in de oppervlaktecellen (epitheelcellen) van de eierstok. Het is de meest voorkomende soort van eierstokkanker (ongeveer 90%) en wordt vaak als één groep beschouwd met eileiderkanker en peritoneumkanker. Bij epitheliale eierstokkanker is er continu sprake van afbraak en herstel van epitheelcellen. Soms wordt dit proces verstoord en kan eierstokkanker ontstaan. Diverse factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals:

  • Genetische afwijkingen
  • Verstoorde regulatie van groeifactoren
  • Hormonale processen
  • Ontsteking

Genetische veranderingen kunnen invloed hebben op het ontstaan en verloop van epitheliale eierstokkanker. Het gaat om veranderingen waarbij verschillende genen op een verkeerd moment geactiveerd of gedeactiveerd worden. Sommige genetische veranderingen komen voor bij alle soorten van epitheliale eierstokkanker, maar de meeste verschillen per soort. Dit verschil tussen de verschillende typen eierstokkanker wordt genetische heterogeniteit genoemd.

Gonodale stromaceltumor

Deze tumor gaat uit van de cellen die de eicellen omgeven en die hormonen aanmaken. Dit type kanker komt in ongeveer 5% van de gevallen voor.

Kiemceltumor

Deze vorm van eierstokkanker gaat uit van de kiemcellen. Kiemcellen groeien in principe uit tot eicellen. Kiemcelkanker komt in ongeveer 3% van de gevallen voor en treft vooral jonge vrouwen.