Klinische studies eierstokkanker

In de behandeling van eierstokkanker is de afgelopen tien jaar weinig veranderd. Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting 900 vrouwen aan eierstokkanker. Onderzoek naar nieuwe behandelingsvormen is dus heel belangrijk. Als een nieuw medicijn is ontwikkeld en getest op veiligheid bij dieren, volgt onderzoek bij mensen. Men noemt dit klinisch onderzoek.

Verschillende fasen van klinisch onderzoek bij eierstokkanker

Fase I

In deze fase wordt onderzocht hoe het medicijn het beste toegediend kan worden (bijvoorbeeld in de vorm van tabletten of infuus), hoe het door het lichaam wordt afgebroken en welke hoeveelheid ervan veilig kan worden toegediend zonder dat er te veel bijwerkingen optreden. Voor Fase I onderzoek komen normaliter alleen gezonde vrijwilligers in aanmerking. Echter, binnen de oncologie worden Fase I studies wel vaak bij patiënten gedaan.

Fase II

In de tweede fase wordt onderzocht of de behandeling het gewenste effect heeft, of het middel veilig is en in welke dosering het medicijn het beste gegeven kan worden. Meestal doet een kleine groep (20–50) patiënten mee aan dergelijk onderzoek.

Fase III

In deze fase wordt het nieuwe geneesmiddel op grotere schaal toegepast en vergeleken met een standaardbehandeling. Aan dit onderzoek nemen vaak honderden tot duizenden patiënten deel. De ene groep krijgt de nieuwe behandeling, de andere groep krijgt de standaardbehandeling.

Deelname aan onderzoek nieuwe behandelmethodes eierstokkanker

Als u onder behandeling bent in een academisch of gespecialiseerd ziekenhuis, kan het zijn dat uw behandelend arts vraagt of u mee wilt doen aan onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe behandelmethodes van eierstokkanker. U bepaalt zelf of u wilt deelnemen. Als u meedoet, geeft u hiervoor schriftelijk toestemming nadat u alle informatie over het onderzoek rustig heeft doorgelezen en overdacht heeft. Laat u zich goed informeren over waar het onderzoek voor dient, hoe het in zijn werk gaat en welke voor- of nadelen het onderzoek voor u kan hebben. U kunt op elk moment uw medewerking beëindigen.