Welkom op Diagnose Eierstokkanker

Wanneer u of één van uw dierbaren eierstokkanker (ovariumkanker) blijkt te hebben, komen er vast veel vragen bij u op. Bijvoorbeeld vragen over hoe de ziekte verloopt en over de behandelingsmogelijkheden. Op deze website vindt u onder meer informatie over hoe eierstokkanker ontstaat en over wat er mogelijk is op het gebied van onderzoek en behandeling. Onder het kopje psychosociale gevolgen leest u meer over de invloed van eierstokkanker op uw welzijn en welbevinden. Natuurlijk vindt u op deze website ook een servicepagina met handige boeken en links naar andere websites zoals de patiëntenvereniging www.olijf.nl.

Welke informatie vindt u op deze website?

Op deze website vindt u informatie over het ontstaan van eierstokkanker, de risico’s van eierstokkanker, de symptomen en de verschillende stadia van eierstokkanker.

Daarnaast is er informatie over de onderzoeken voor het vaststellen van de diagnose eierstokkanker en de verschillende behandelingen.

Onderzoeken

De diagnose kan pas definitief bevestigd worden op basis van laboratorium onderzoek van cellen die zijn verkregen door middel van een punctie, laparoscopische ingreep of chirurgische verwijdering van de tumor.

Behandelingen

Bij de behandeling van eierstokkanker staat chirurgische verwijdering van zoveel mogelijk, zoniet alle, tumorweefsel centraal. Veelal bestaat de behandeling uit een combinatie van een operatie en medicamenteuze therapie.

Service

In dit gedeelte vindt u enkele nuttige adressen, websites, boeken en brochures.